Mrkef je moooc prima věc! :)Mrkví pár
Mrkví desatero, jímž říditi se budeš!

 1. V jednu mrkev věřiti budeš!
 2. Nevezmeš mrkví jméno do huby nadarmo!
 3. V neděli mrkve nepojíš!
 4. Cti mrkev svou i sousedovu!
 5. Nezabiješ mkrve!
 6. Nezneužiješ mrkve!
 7. Nepokradeš mrkve žádné!
 8. Mrkvi nikdy nezalžeš!
 9. Nepožádáš o mrkev bližního svého.
10. Nebudeš chtít víc než jednu mrkev na jedno sousto!
Skloňujeme s mrkví

Já - Mrkvím (možno* i mrkvuju či mrkvám)
Ty - Mrkvíš (možno* i mrvuješ či mrkváš)
On, ona, ono - Mrkvi, mrkvi (možno** i mrkvuje či mrkvá)
My - Mrkvíme (možno* i mrkvujem(e) či mrkváme)
Vy - Mrkvíte (možno* i mrkvujete či mrkváte)
Oni - Mrkvi, mrkvi (možno** i mrkvují, mrkvujou, mrkvají, mrkví)

* - Autor výroku musí mít při sobě mrkev
** - Nedoporučuje se používat. Pouze vyjímečné případy, jinak je nepřípustné. Autor musí být úzce spjat s mrkví.


Mrkvení

Mrkvení je velice specifický proces, který má řady významů. Jedním a možná i tím nejpoužívanějším je mrkvení, které dne 3.11.2005 probíhalo u Pepula doma. Na přiložené fotografii vidíte, jak to během takového mrkvení vypadá. Párty dopadla výborně a všichni zůčastnění se krásně zmrkvovali. Tímto zdravím všechny mrkve a zvu je na příští mrkvení, jehož termín sice zatím zůstává součástí otazníků budoucnosti, ale jakmile se toto datum začne stávat aktuálním, všichni zavčasu dostanou echo. :]


Mrkvení
MrkefMrkfenáš!

Mrkfi náš, jenž jsi v hlíně, posvěť se zelenina tvá, přijď královského záhonu tvého, buď vůle tvá jak v hlíně, tak i mimo ni. Vitamíny vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše mkefní prohřešky, jakož i my odpouštíme našim mrkvitelům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás všeho plevele. Mrkef!
Peprné historky a recepty s mrkví budou následovat později....děkuji za trpělivost..


Žebřík!

Ač to na první pohled nesouvisí. Bez žebříku by mrkve nebylo! ;)